<acronym id="mcmui"><small id="mcmui"></small></acronym>
<rt id="mcmui"><optgroup id="mcmui"></optgroup></rt>
<xmp id="mcmui"><samp id="mcmui"></samp>
<rt id="mcmui"></rt>
<acronym id="mcmui"><small id="mcmui"></small></acronym>
<acronym id="mcmui"><small id="mcmui"></small></acronym>
<option id="mcmui"></option>
<tt id="mcmui"><div id="mcmui"></div></tt>
<acronym id="mcmui"><small id="mcmui"></small></acronym>
<acronym id="mcmui"><small id="mcmui"></small></acronym>
<code id="mcmui"><tt id="mcmui"></tt></code>
<tt id="mcmui"><center id="mcmui"></center></tt>
<acronym id="mcmui"><small id="mcmui"></small></acronym>
<option id="mcmui"></option>
<acronym id="mcmui"><small id="mcmui"></small></acronym>
<acronym id="mcmui"><small id="mcmui"></small></acronym>
<samp id="mcmui"><div id="mcmui"></div></samp>
<acronym id="mcmui"><small id="mcmui"></small></acronym>
<acronym id="mcmui"><small id="mcmui"></small></acronym>
<acronym id="mcmui"><small id="mcmui"></small></acronym>
<xmp id="mcmui"><samp id="mcmui"></samp>
<acronym id="mcmui"><small id="mcmui"></small></acronym>
<acronym id="mcmui"><small id="mcmui"></small></acronym>
<xmp id="mcmui"><samp id="mcmui"></samp>
<rt id="mcmui"><optgroup id="mcmui"></optgroup></rt>
<object id="mcmui"><small id="mcmui"></small></object>
<acronym id="mcmui"></acronym>
<acronym id="mcmui"><small id="mcmui"></small></acronym>
<tr id="mcmui"></tr><xmp id="mcmui"><samp id="mcmui"></samp>
<sup id="mcmui"><optgroup id="mcmui"></optgroup></sup>
<rt id="mcmui"><optgroup id="mcmui"></optgroup></rt>
<acronym id="mcmui"><small id="mcmui"></small></acronym>
<rt id="mcmui"><small id="mcmui"></small></rt>
<option id="mcmui"></option>
<acronym id="mcmui"><small id="mcmui"></small></acronym>
<acronym id="mcmui"><small id="mcmui"></small></acronym>
<acronym id="mcmui"><small id="mcmui"></small></acronym>
<xmp id="mcmui"><samp id="mcmui"></samp>
<acronym id="mcmui"></acronym>
<object id="mcmui"><center id="mcmui"></center></object>
<tt id="mcmui"></tt>

孫悟空是超級賽亞人嗎?

來源:互聯網   
責任編輯:王強
字體:

孫悟空是超級賽亞人嗎?

用戶回答1:

是的,他是超級賽亞人

相關解決方法如下:

相關攻略及問答:

孫悟空第一次變超級賽亞人是那一集

問:孫悟空第一次變超級賽亞人是那一集

答:第95集 視頻地址是:http://v.youku.com/v_playlist/ch00f717165o9p94.html 在那美克星因為克林被弗立沙KO~~~~于是怒氣狂升~~~~變超級賽亞人擊敗弗立沙

孫悟空是在哪一部變成超級賽亞人3的

答:龍珠Z。 首次變身: 《龍珠Z》第245集:悟空驚人的變身 超級賽亞人3! 《龍珠改魔人布歐篇》第28集:阻止魔人布歐 限界!超級賽亞人3! 變身之后,外貌上也會隨之變異,金發會變長到腰部,眉毛消失,瞳孔是綠色。 變身條件: 目前能夠變身成超級...

七龍珠中孫悟空第一次變超級賽亞人2和3分別是在第...

答:一、孫悟空變成超級賽亞人2出現在 1、龍珠Z 注定的對決 悟空與貝吉塔間的激戰(片尾) 劇集:229集 2、龍珠Z 等著瞧吧 巴菲迪你的野心不會達成的 劇集:230集 二、孫悟空變成超級賽亞人3出現在 1、龍珠Z 悟空驚人的變身 超級賽亞人第三階 劇集:...

七龍珠z 孫悟空和弗利沙戰斗的時候,孫悟空實在那...

答:動畫哈,對抗弗利沙時 第095 悟空變身了 送你z的全目錄 001 迷你悟飯 002 悟空的身事 最強的戰士 003 史上最強的搭檔 004 比克的最后王牌 005 悟空死掉了 006 黃泉之戰 007 悟飯的修行 008 滿月大變身 009 沙漠求生 010 第一次的戰斗 011 最強的...

七龍珠里孫悟空第一次變超級賽亞人是什么時候?什...

答:孫悟空第一次變超級賽亞人是在娜美克星與弗利沙的戰斗變身的。 第95集:悟空變身了 悟飯和小林感覺不到任何人的氣,很擔心悟空和短笛。突然短笛從水中出現,另一只手還拉著悟空,四人都很高興。 另一方面,界王星上的大家得知弗利薩被悟空干掉都...

孫悟空第一次變身成為超級賽亞人的時候攻擊力是多少?

問:就是在那美克星和弗利沙打的時候

答:佛利薩(隱藏實力)- 220,000 達爾- 340,000 佛利薩(提升力量)- 400,000 佛利薩(能量全開)- 530,000 佛利薩變第2階- 1,060,000 悟飯[憤怒]- 1,100,000 克林- 37,000 佛利薩(提升能量)- 1,400,000 比克[和體后]- 1,500,000 佛利薩(滿能量)- 1,700,0...

孫悟空為什么會變成超級賽亞人?

問:7龍珠 我想大家都很熟悉!那悟空為什么會成為超級賽亞人?

答:種族:賽亞人種族賽亞人 賽亞人是宇宙第一戰斗民族,他們的特征是勇猛,頭發為黑色,且有尾巴。一到月圓之夜,他們的眼睛會接收特殊電波(布爾茲光波),尾巴會有反應從而變成巨猿,戰斗力會比平常高10倍。 賽亞人的戰斗力也會在他們垂死之時被...

超級賽亞人孫悟空一共可以變到幾?

問:在與弗利沙戰斗時變成超1后來超2再后來超3最后貝比的時候超4.龍珠GT結束...

答:孫悟空超級賽亞人級別如下: 1、超級賽亞人1 在那美克星一戰中悟空目睹了克林的死,憤怒而變成的狀態。戰斗力是常態的50倍。根據鳥山明的最新資料變身超級賽亞人與體內的S細胞有關,首先必須要讓S細胞達到一定程度加上憤怒之類的情緒刺激S細胞瞬...

超級賽亞人孫悟空最厲害是么?

答:算是最厲害的,第一,孫悟空可以隨意變化為超一至超四的階段,第二,孫悟空是里頭第一個變為超級賽亞人的家伙,第三,待到其他人的功力提升了,他自己也在提升,總是會比別人技高一籌。就拿未來特南克斯來說,秒殺弗利莎和克魯德,我們那時可能...

在七龍珠劇場版里,孫悟空和布羅利都是超級賽亞人...

答:我覺得布羅利屬于人民幣玩家,泡點類型的,很少實戰,且每次戰斗都是站樁打,招式很少,拼血拼裝備類型,而孫悟空則是實戰中成長起來的戰士,論戰斗力不如布羅利,但是實戰經驗豐富,招式變換極強,所以雙方戰斗到最后,都是悟空磨死布羅利的,...

相關攻略及問答:

孫悟空第一次變超級賽亞人是那一集

問:孫悟空第一次變超級賽亞人是那一集

答:第95集 視頻地址是:http://v.youku.com/v_playlist/ch00f717165o9p94.html 在那美克星因為克林被弗立沙KO~~~~于是怒氣狂升~~~~變超級賽亞人擊敗弗立沙

孫悟空是在哪一部變成超級賽亞人3的

答:龍珠Z。 首次變身: 《龍珠Z》第245集:悟空驚人的變身 超級賽亞人3! 《龍珠改魔人布歐篇》第28集:阻止魔人布歐 限界!超級賽亞人3! 變身之后,外貌上也會隨之變異,金發會變長到腰部,眉毛消失,瞳孔是綠色。 變身條件: 目前能夠變身成超級...

七龍珠中孫悟空第一次變超級賽亞人2和3分別是在第...

答:一、孫悟空變成超級賽亞人2出現在 1、龍珠Z 注定的對決 悟空與貝吉塔間的激戰(片尾) 劇集:229集 2、龍珠Z 等著瞧吧 巴菲迪你的野心不會達成的 劇集:230集 二、孫悟空變成超級賽亞人3出現在 1、龍珠Z 悟空驚人的變身 超級賽亞人第三階 劇集:...

七龍珠z 孫悟空和弗利沙戰斗的時候,孫悟空實在那...

答:動畫哈,對抗弗利沙時 第095 悟空變身了 送你z的全目錄 001 迷你悟飯 002 悟空的身事 最強的戰士 003 史上最強的搭檔 004 比克的最后王牌 005 悟空死掉了 006 黃泉之戰 007 悟飯的修行 008 滿月大變身 009 沙漠求生 010 第一次的戰斗 011 最強的...

七龍珠里孫悟空第一次變超級賽亞人是什么時候?什...

答:孫悟空第一次變超級賽亞人是在娜美克星與弗利沙的戰斗變身的。 第95集:悟空變身了 悟飯和小林感覺不到任何人的氣,很擔心悟空和短笛。突然短笛從水中出現,另一只手還拉著悟空,四人都很高興。 另一方面,界王星上的大家得知弗利薩被悟空干掉都...

孫悟空第一次變身成為超級賽亞人的時候攻擊力是多少?

問:就是在那美克星和弗利沙打的時候

答:佛利薩(隱藏實力)- 220,000 達爾- 340,000 佛利薩(提升力量)- 400,000 佛利薩(能量全開)- 530,000 佛利薩變第2階- 1,060,000 悟飯[憤怒]- 1,100,000 克林- 37,000 佛利薩(提升能量)- 1,400,000 比克[和體后]- 1,500,000 佛利薩(滿能量)- 1,700,0...

孫悟空為什么會變成超級賽亞人?

問:7龍珠 我想大家都很熟悉!那悟空為什么會成為超級賽亞人?

答:種族:賽亞人種族賽亞人 賽亞人是宇宙第一戰斗民族,他們的特征是勇猛,頭發為黑色,且有尾巴。一到月圓之夜,他們的眼睛會接收特殊電波(布爾茲光波),尾巴會有反應從而變成巨猿,戰斗力會比平常高10倍。 賽亞人的戰斗力也會在他們垂死之時被...

超級賽亞人孫悟空一共可以變到幾?

問:在與弗利沙戰斗時變成超1后來超2再后來超3最后貝比的時候超4.龍珠GT結束...

答:孫悟空超級賽亞人級別如下: 1、超級賽亞人1 在那美克星一戰中悟空目睹了克林的死,憤怒而變成的狀態。戰斗力是常態的50倍。根據鳥山明的最新資料變身超級賽亞人與體內的S細胞有關,首先必須要讓S細胞達到一定程度加上憤怒之類的情緒刺激S細胞瞬...

超級賽亞人孫悟空最厲害是么?

答:算是最厲害的,第一,孫悟空可以隨意變化為超一至超四的階段,第二,孫悟空是里頭第一個變為超級賽亞人的家伙,第三,待到其他人的功力提升了,他自己也在提升,總是會比別人技高一籌。就拿未來特南克斯來說,秒殺弗利莎和克魯德,我們那時可能...

在七龍珠劇場版里,孫悟空和布羅利都是超級賽亞人...

答:我覺得布羅利屬于人民幣玩家,泡點類型的,很少實戰,且每次戰斗都是站樁打,招式很少,拼血拼裝備類型,而孫悟空則是實戰中成長起來的戰士,論戰斗力不如布羅利,但是實戰經驗豐富,招式變換極強,所以雙方戰斗到最后,都是悟空磨死布羅利的,...

www.hmiy.top true http://www.hmiy.top/d/1038/10387254.html report 5130 孫悟空是超級賽亞人嗎?用戶回答1:是的,他是超級賽亞人相關解決方法如下:相關攻略及問答:孫悟空第一次變超級賽亞人是那一集問:孫悟空第一次變超級賽亞人是那一集答:第95集視頻地址是:http://v.youku.com/v_playlist/ch00f717165o9p
最近關注
首頁推薦
熱門圖片
最新添加資訊
24小時熱門資訊
精彩資訊
精彩推薦
熱點推薦
真視界
精彩圖片
社區精粹
關于本站 | 廣告服務 | 手機版 | 商務合作 | 免責申明 | 招聘信息 | 聯系我們
Copyright © 2004-2017 haoxyx.com All Rights Reserved. 好心游戲網 版權所有
京ICP備10044368號-1 京公網安備11010802011102號
根据平码杀肖公式规律
<acronym id="mcmui"><small id="mcmui"></small></acronym>
<rt id="mcmui"><optgroup id="mcmui"></optgroup></rt>
<xmp id="mcmui"><samp id="mcmui"></samp>
<rt id="mcmui"></rt>
<acronym id="mcmui"><small id="mcmui"></small></acronym>
<acronym id="mcmui"><small id="mcmui"></small></acronym>
<option id="mcmui"></option>
<tt id="mcmui"><div id="mcmui"></div></tt>
<acronym id="mcmui"><small id="mcmui"></small></acronym>
<acronym id="mcmui"><small id="mcmui"></small></acronym>
<code id="mcmui"><tt id="mcmui"></tt></code>
<tt id="mcmui"><center id="mcmui"></center></tt>
<acronym id="mcmui"><small id="mcmui"></small></acronym>
<option id="mcmui"></option>
<acronym id="mcmui"><small id="mcmui"></small></acronym>
<acronym id="mcmui"><small id="mcmui"></small></acronym>
<samp id="mcmui"><div id="mcmui"></div></samp>
<acronym id="mcmui"><small id="mcmui"></small></acronym>
<acronym id="mcmui"><small id="mcmui"></small></acronym>
<acronym id="mcmui"><small id="mcmui"></small></acronym>
<xmp id="mcmui"><samp id="mcmui"></samp>
<acronym id="mcmui"><small id="mcmui"></small></acronym>
<acronym id="mcmui"><small id="mcmui"></small></acronym>
<xmp id="mcmui"><samp id="mcmui"></samp>
<rt id="mcmui"><optgroup id="mcmui"></optgroup></rt>
<object id="mcmui"><small id="mcmui"></small></object>
<acronym id="mcmui"></acronym>
<acronym id="mcmui"><small id="mcmui"></small></acronym>
<tr id="mcmui"></tr><xmp id="mcmui"><samp id="mcmui"></samp>
<sup id="mcmui"><optgroup id="mcmui"></optgroup></sup>
<rt id="mcmui"><optgroup id="mcmui"></optgroup></rt>
<acronym id="mcmui"><small id="mcmui"></small></acronym>
<rt id="mcmui"><small id="mcmui"></small></rt>
<option id="mcmui"></option>
<acronym id="mcmui"><small id="mcmui"></small></acronym>
<acronym id="mcmui"><small id="mcmui"></small></acronym>
<acronym id="mcmui"><small id="mcmui"></small></acronym>
<xmp id="mcmui"><samp id="mcmui"></samp>
<acronym id="mcmui"></acronym>
<object id="mcmui"><center id="mcmui"></center></object>
<tt id="mcmui"></tt>
<acronym id="mcmui"><small id="mcmui"></small></acronym>
<rt id="mcmui"><optgroup id="mcmui"></optgroup></rt>
<xmp id="mcmui"><samp id="mcmui"></samp>
<rt id="mcmui"></rt>
<acronym id="mcmui"><small id="mcmui"></small></acronym>
<acronym id="mcmui"><small id="mcmui"></small></acronym>
<option id="mcmui"></option>
<tt id="mcmui"><div id="mcmui"></div></tt>
<acronym id="mcmui"><small id="mcmui"></small></acronym>
<acronym id="mcmui"><small id="mcmui"></small></acronym>
<code id="mcmui"><tt id="mcmui"></tt></code>
<tt id="mcmui"><center id="mcmui"></center></tt>
<acronym id="mcmui"><small id="mcmui"></small></acronym>
<option id="mcmui"></option>
<acronym id="mcmui"><small id="mcmui"></small></acronym>
<acronym id="mcmui"><small id="mcmui"></small></acronym>
<samp id="mcmui"><div id="mcmui"></div></samp>
<acronym id="mcmui"><small id="mcmui"></small></acronym>
<acronym id="mcmui"><small id="mcmui"></small></acronym>
<acronym id="mcmui"><small id="mcmui"></small></acronym>
<xmp id="mcmui"><samp id="mcmui"></samp>
<acronym id="mcmui"><small id="mcmui"></small></acronym>
<acronym id="mcmui"><small id="mcmui"></small></acronym>
<xmp id="mcmui"><samp id="mcmui"></samp>
<rt id="mcmui"><optgroup id="mcmui"></optgroup></rt>
<object id="mcmui"><small id="mcmui"></small></object>
<acronym id="mcmui"></acronym>
<acronym id="mcmui"><small id="mcmui"></small></acronym>
<tr id="mcmui"></tr><xmp id="mcmui"><samp id="mcmui"></samp>
<sup id="mcmui"><optgroup id="mcmui"></optgroup></sup>
<rt id="mcmui"><optgroup id="mcmui"></optgroup></rt>
<acronym id="mcmui"><small id="mcmui"></small></acronym>
<rt id="mcmui"><small id="mcmui"></small></rt>
<option id="mcmui"></option>
<acronym id="mcmui"><small id="mcmui"></small></acronym>
<acronym id="mcmui"><small id="mcmui"></small></acronym>
<acronym id="mcmui"><small id="mcmui"></small></acronym>
<xmp id="mcmui"><samp id="mcmui"></samp>
<acronym id="mcmui"></acronym>
<object id="mcmui"><center id="mcmui"></center></object>
<tt id="mcmui"></tt>